Menu openen
Sponsoren

FCV de Lochsprinters

Training gaat wel door. Christiaan, 11 Juni om 17.08 Aanmelden voor training

Wilt u ook sponsor van FCV de Lochsprinters worden?

Wij beschouwen sportsponsoring als een unieke communicatie mogelijkheid, die direct of indirect voortvloeit uit de BMX activiteiten van onze club en rijders. Daarnaast is sportsponsoring voor ons een zeer belangrijke ondersteuning en van maatschappelijk belang, om onze leden optimaal te kunnen laten deelnemen aan hun bmx sport. Juist omdat BMX de uitstraling heeft van sportief, sympathiek en dynamisch is het in een tijd waarin gezondheid en beweging belangrijke maatschappelijke thema’s zijn voor u de mogelijkheid om met sportsponsoring blijk te geven van uw betrokkenheid.

Sponsoring kan door middel van geld of in geld waardeerbare goederen en/of diensten of giften van materialen. FCV De Lochsprinters zal hiertegenover de communicatie van de sponsornaam, in overeenstemming met door beide partijen hierover gemaakte afspraken, zo goed mogelijk behartigen.

BMX is een sport die in alle lagen van de bevolking wordt beoefend. Het is een sport voor jong en oud en kan zowel op individueel als clubniveau beoefend worden, competitief en recreatief. U, als sponsor, kunt door middel van sponsoring laten zien dat u de BMX sport een warm hart toedraagt of wilt ondersteunen. In een plan schetsen wij een profiel van onze BMX –vereniging en zetten wij uiteen wat ons sponsorbeleid is. Daarnaast geven wij aan welke mogelijkheden er zijn op uw bedrijfsnaam via onze vereniging te communiceren en daarmee publiciteit te genereren.

Voor onze club zijn sponsorgelden een welkome bron voor de continuïteit van de vereniging en het onderhoud van onze accommodatie.

U kunt onze huidige sponsorenoverzicht hier vinden.

Wilt u als ondernemer FCV De Lochsprinters ook steunen, neem dan contact op met de sponsorcommissie.

Sponsorcommissie

sponsorzaken@lochsprinters.nl